Rodinný asistent

Pomôžeme blízkym, ktorí si zaslúžia lepší život ...

Služba má pomôcť osamelo žijúcim seniorom v obci prežiť kvalitnejšie svoj život v domácom prostredí. Mala by pomôcť seniorom pri bežných úkonoch, ktoré nie sú schopní zvládnuť samostatne a rodinní príslušníci sú buď ďaleko alebo časovo nestíhajú byť plne nápomocní svojmu blízkemu.

Cieľom služby je:

 • poskytovanie pomoci občanom – seniorom v domácnosti pri základných sociálnych úkonoch služby rodinní asistent
 • sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám

Rodinný asistent je služba seniorom našej obce, ktorí niesú zdravotne odkázaní, aby využívali opatrovateľskú službu, ale potrebujú pomoc pri základných činnostiach v domácnosti, osobných úkonoch a sociálnych úkonoch.

Rodinný asistent zabezpečuje činnosti ako:

 • pomoc pri nákupoch
 • doprovod k lekárovi
 • vypísanie liekov u lekára
 • výber liekov z lekárne
 • pomoc v domácnosti v stave choroby
 • pomoc v domácnosti (upratovanie, umývanie okien, zaváranie, …)
 • sprostredkovanie sociálneho kontaktu
 • prechádzky, sprevádzanie, dohľad
 • návšteva osamelo žijúceho seniora v nemocnici
 • zabezpečenie a uľahčenie styku s úradnými inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, ÚPSVaR)

Rodinný asistent pomáha aktivizovať seniora do najväčšej možnej miery
a umožňuje mu zotrvať v komunite čo najdlhšie.

Bližšie informácie:

Miklósová Andrea
tel.: 0948 208 287
centrum.pomoci@kalna.eu