Kontaktné údaje n.o.

Centrum pomoci Kalná n.o.
SNP 469/44
935 32 Kalná nad Hronom
tel.: 0948 073 770
email: centrum. pomoci@kalna.eu
IČO: 45 74 28 12
DIČ: 2024046112

(v súčasnosti sídlia na Ul. Mieru 25, Kalná nad Hronom – Zariadenie pre Seniorov)

0800 191 222
Linka na oznamy ohľadom zneužívania sociálneho systému a podvody

0800 212 212
Národná linka pre týrané ženy

Kontaktné detaily

Mgr. Tóthová Ivana
riaditeľ n.o.
0948 07 37 70
centrum.pomoci@kalna.eu

Rodinný asistent
Andrea Miklósová
0948 20 82 87
rodinnyasistent@kalna.eu

Zariadenie pre seniorov
0948 07 37 70
centrum.pomoci@kalna.eu

Kontaktné údaje n.o.

Centrum pomoci Kalná n.o.
SNP 469/44
935 32 Kalná nad Hronom
tel.: 0948 073 770
email: centrum. pomoci@kalna.eu
IČO: 45 74 28 12
DIČ: 2024046112

(v súčasnosti sídlia na Ul. Mieru 25, Kalná nad Hronom – Zariadenie pre Seniorov)

0800 191 222
Linka na oznamy ohľadom zneužívania sociálneho systému a podvody

0800 212 212
Národná linka pre týrané ženy

Kontaktné detaily

Mgr. Tóthová Ivana
riaditeľ n.o.
0948 07 37 70
centrum.pomoci@kalna.eu

Rodinný asistent
Andrea Miklósová
0948 20 82 87
rodinnyasistent@kalna.eu

Prepravná služba
Mgr. Štefan Nádaši
0948 41 77 66
prepravnasluzba@kalna.eu

Zariadenie pre seniorov
0948 07 37 70
centrum.pomoci@kalna.eu