Online prihláška Kalňáčik 2024

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou v tábore, vo výške 100, -€ na IBAN : SK97 7500 0000 0040 1985 4549 alebo osobne v kancelárií CPK, n.o. ul. Mieru 25 (Zariadenie pre seniorov) , Kalnej nad Hronom.

Po schválení prihlášky Vás budeme kontaktovať aby ste si priniesli vytlačenú a vyplnenú II. a III. časť prihlášky.
Môžete ich nájsť kliknutím na tlačidlá nižšie: