ID Skontrolované Schválené Názov dokumentu Typ dokumentu Subjekt Partner Checksum Akcia
ID Skontrolované Schválené Názov dokumentu Typ dokumentu Subjekt Partner Checksum Akcia
146 Nie Neupresnené ZML 5/2017/CPK Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Zmluva Kalná – CPK DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Stiahnuť
200 Nie Neupresnené FA 1/2017/CPK Faktúra Kalná – CPK tn TEL, s.r.o. Stiahnuť
258 Nie Neupresnené ZML 4/2017/CPK Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku Zmluva Kalná – CPK SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Stiahnuť
293 Nie Neupresnené ZML 3/2017/CPK Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmluva Kalná – CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť
321 Nie Neupresnené ZML 2/2017/CPK Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva Kalná – CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
37 Nie Neupresnené ZML 4/2018/CPK Zmluva o spolup pri ochrane osobných údajov Zmluva Kalná – CPK IReSoft, s. r. o. Stiahnuť
373 Nie Neupresnené ZML 1/2017/CPK Zmluva o poskytovaní dátových služieb Zmluva Kalná – CPK Kalná KTR, s.r.o. Stiahnuť
375 Nie Neupresnené ZML 15/2016/CPK Licenčná zmluva IS Cygnus Zmluva Kalná – CPK IReSoft, s. r. o. Stiahnuť
433 Nie Neupresnené ZML 13/2016/CPK Dohoda o vykon. absolventskej praxe Zmluva Kalná – CPK ÚPSVR Levice Stiahnuť
434 Nie Neupresnené ZML 12/2016/CPK Dohoda o vykon. odbornej praxe Zmluva Kalná – CPK BM WORK AGENCY, s.r.o. Stiahnuť
478 Nie Neupresnené ZML 11/2016/CPK Zmluva o poskyt. audítorských služieb Zmluva Kalná – CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
479 Nie Neupresnené ZML 10/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná – CPK Július Lalák Stiahnuť
512 Nie Neupresnené ZML 9/2016/CPK Zmluva o zabezp. poskyt. stravovania Zmluva Kalná – CPK DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Stiahnuť
55 Nie Neupresnené ZML 3/2018/CPK Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva Kalná – CPK Ing. Zuzana Kováčová, audítor Stiahnuť
559 Nie Neupresnené ZML 8/2016/CPK dohoda o zabez. vyk. odb. praxe Zmluva Kalná – CPK BM WORK AGENCY, s.r.o. Stiahnuť
598 Nie Neupresnené ZML 7/2016/CPK Dodatok k zml. 2/2016 Zmluva Kalná – CPK Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
63 Nie Neupresnené FA 2/2018/CPK Faktúra Client Service Faktúra Kalná – CPK Client Service, s.r.o. Stiahnuť
633 Nie Neupresnené ZML 6/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná – CPK Július Lalák Stiahnuť
634 Nie Neupresnené ZML 5/2016/CPK Zmluva o výkone činnosti Zmluva Kalná – CPK Henrich Marček Stiahnuť
635 Nie Neupresnené ZML 3/2016/CPK Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 78/2014 Zmluva Kalná – CPK Nezvolený Stiahnuť
636 Nie Neupresnené ZML 2/2016/CPK zml. o spolupráci Zmluva Kalná – CPK Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
637 Nie Neupresnené ZML 1/2016/CPK zml. o poskyt. služieb Zmluva Kalná – CPK Obec Veľký Ďúr Stiahnuť
64 Nie Neupresnené ZML 2/2018/CPK Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe Zmluva Kalná – CPK ÚPSVR Levice Stiahnuť
644 Nie Neupresnené ZML 4/2016/CPK zml.o poskyt služieb Zmluva Kalná – CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť
65 Nie Neupresnené FA 1/2018/CPK Faktúra MAGNUM Co., s.r.o. Faktúra Kalná – CPK MAGNUM Co., s.r.o. Stiahnuť
66 Nie Neupresnené ZML 1/2018/CPK Zmluva o platení časti úhrady Zmluva Kalná – CPK Združenie Prameň nádeje, ZSS Samaritán Stiahnuť
67 Nie Neupresnené OBJ 1/2017/CPK Objednávka nového vozidla Objednávka Kalná – CPK MAGNUM Co., s.r.o. Stiahnuť
68 Nie Neupresnené ZML 7/2017/CPK Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.01.2016 Zmluva Kalná – CPK Obec Veľký Ďúr Stiahnuť
69 Nie Neupresnené ZML 6/2017/CPK Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.02.2016 Zmluva Kalná – CPK Obec Nový Tekov Stiahnuť